Vývěsní štít cechu pokrývačů Nového Města

podsbírka
Historická podsbírka
lokalita
Praha
Nové Město
materiál
dřevo
datace
1770
technika
řezba; polychromie; zlacení
rozměr
v.=106cm; š.=82cm; h.=16cm
inventární číslo
HD000838

Vývěsní štít ze zasedací místnosti cechu pokrývačů. Ústředním motivem je scéna z Genesis o Jákobově snu. Jákobovi se při cestě do Cháranu zdálo o žebříku vedoucím až do nebes, po němž sestupovali andělé. Shůry promlouval km Jákobovi Bůh a zaslíbil jeho potomstvu tuto zemi. Ráno na místě Jákob vztyčil sloup a místu dal jméno Bét-el (dům Boží). Jákob je jedním z předobrazů Krista a těšil se stále velké oblibě. Na bočních křídlech jsou postavy řemeslníků v krajině a pod nimi kartuše se jmény členů cechu.

Souvisejicí fotografie

    Overlay loader