Holba tovaryšů mečířů

podsbírka
Historická podsbírka
fond
Umělecká řemesla
lokalita
Praha
Praha
materiál
cín
datace
1795
technika
odlévání; gravírování
rozměr
v.=25cm; š.=15.5cm; h.=22cm
inventární číslo
HD001245

Pozoruhodně zdobená postavou zbrojnoše s korouhví a štítem. Na štítě zbrojnoše je nápis: Spring ins Klee (Skok do jetele - přání štěstí). Po obou stranách jsou vypsána jména tovaryšů včetně míst původu: Mitt. Gesellen, J.H. Bohne von Berlin, A. Wohlseyn von Prag, C.F. Kuhn von Dresden, G.A. Ritter von Esslingen, A. Kaucžinskij von Prag, W. Wolseyn von Prag, A. Pachmayer von Prag. Uprostřed dna stojí: Vivat! Durchstg wollen wir seyn. Den 12. July/1795 (Vivat! Žíznivi chceme být. 12. července 1795). Na víku je štít se třemi meči, přilbicí v klenotu a dvěma štítonoši. Po obvodě víka stojí: Vivat! Ihr Brüder schänkst prav nur ein wir wollen alle heut recht lustig sein (Vivat! Vy bratři nalévejte jen statečně, dnes chceme být všichni opravdu veselí). Na vnitřní straně víka se nachází značka staroměstského cínaře Františka Josefa Sängera (1788 - 1855), který se stal mistrem teprve v roce 1817. Je možné, že víko bylo dodatečně upravováno.

Souvisejicí fotografie

      

Overlay loader