SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1255

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum města Prahy schraňuje bohatý sbírkový fond věnovaný pražským dějinám. Bylo založeno v roce 1881 a od roku 1883 jsou jeho sbírky nepřetržitě představovány veřejnosti. Jen počet sbírkových předmětů z původních několika tisíc vzrostl na více než milion inventárních čísel.

Sbírkový fond MMP tvoří sbírky historické, archeologické a od roku 2000 sbírka Müllerovy a Rothmayerovy vily (ta od roku 2015). Sbírka MMP je podle zákona č. 122/2000Sb. zapsána v Centrální evidenci sbírek MK ČR a v souladu s tímto zákonem je s ní také zacházeno. Sbírky jsou odborně spravovány příslušnými odděleními především v rámci úseku odborných činností (oddělení historických sbírek, oddělení archeologických sbírek, oddělení konzervace sbírek, Centrum památek moderní architektury).

Sbírky

Archeologická podsbírka

Základem této sbírky je Jírovo archeologické muzeum, jehož fondy Muzeum hlavního města Prahy převzalo v roce 1941. Od 40.let 20.století muzeum vyvíjí vlastní archeologickou sbírkotvornou činnost na území města. Ve sbírce je zastoupen archeologický materiál všech druhů.

Historická podsbírka

Podsbírka je kontinuálně budována od zakoupení prvních sbírkových předmětů Pražskou obcí v roce 1880. Základní charakter jí dal ředitel muzea Břetislav Jelínek. V prvních desetiletích své existence získalo muzeum některé nejcennější sbírkové soubory, k nímž patří sbírka cechovních památek, sbírka spolkových památek, střelecké terče, sbírka porcelánu a kameniny, sbírka cínu, základ souboru grafických pohledů na Prahu a základ sbírky plastiky. Velmi cenné a hojně v současnosti badatelsky využívané jsou soubory fotografií, map a plánů a příležitostných tisků. K ústředním exponátům historické podsbírky patří unikátní Langweilův model Prahy.

Umělecko-historická podsbírka

Podsbírku národní kulturní památky (NKP) Müllerova vila tvoří původní inventář domu doplněný dalšími dobovými předměty nebo kopiemi součástí původního vybavení vily. Muzeum hlavního města Prahy převzalo NKP Müllerova vila do své správy v roce 1995. Tuto funkcionalistickou stavbu postavil v letech 1928-30 pro Dr Ing. F. Müllera významný architekt Adolf Loos.
Od roku 2015 je součástí sbírky i fond Rothmayerovy vily.