SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1255

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Provozovatel webu se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (dále jen „zákon“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://sbirky.muzeumprahy.cz) a bylo vypracováno dne 09.01.2023.

Přístupnost obsahu

Snahou Provozovatele webu je zpřístupnění těchto internetových stránek všem uživatelům, v případě nastalých problémů kontaktujte Správce webu na adrese info@axiell.cz.

U mediálního obsahu prezentovaných rozmnoženin sbírkových předmětů není uveden textový popis/titulky/audio text popisující obsah mediálního sdělení.

Napravení těchto nedostatků však není z důvodů nepřiměřeného zatížení v souladu s § 7 zákona pro Provozovatele webu možné.