SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1255

PODMÍNKY UŽITÍ

Prezentační portál sbírek Muzea hlavního města Prahy (dále jen „Portál“) je provozován Muzeem hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou, se sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1, IČO: 0006432 (dále jen „Provozovatel webu“). Používáním Portálu souhlasíte s dodržováním dále uvedených Podmínek užití. Provozovatel webu se vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit. Povinnost seznámit se s Podmínkami leží na uživateli Portálu.

Podmínky užití obrazové dokumentace

Rozmnoženiny sbírkových předmětů zpřístupněné veřejnosti Provozovatelem webu na Portále jsou určeny pouze k užití pro osobní potřebu uživatelů Portálu, k badatelským či studijním účelům, a to vždy s citačním odkazem na zdroj. Jakýkoli jiný způsob užití musí odsouhlasit Muzeum hlavního města Prahy. V takovém případě je uživatel Portálu povinen kontaktovat Provozovatele webu.

Rozmnoženiny sbírkových předmětů zveřejněné na Portále jsou chráněné podle zákona č. 122/2000Sb., zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona o změně některých dalších zákonů č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a mohou být užity pouze v souladu s tímto zákonem., např. na základě smlouvy s držiteli příslušných autorských práv nebo v režimu zákonných licencí.